Architectural Design
and Civil Engineering Works

Ενεργειακά

Είμαστε από τους πρώτους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη ενεργειακών μελετών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ αλλά και ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας για να μειώσετε τις καταναλώσεις σας.

Σας συμβουλεύουμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ).
 2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
 3. Κάτοψη (σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία).
 4. Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
 5. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.
 6. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.
 7. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα.
 9. Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν υπάρχει).
 10. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

 

Ανανεωμένο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Το Ανανεωμένο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νόμιμες κατοικίες σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα του έτους κατασκευής τους.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

 • Οι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας των τραπεζών για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προγράμματος (μέχρι €15.000 ανά κατοικία).
 • Οι κατοικίες να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ίσης ή χαμηλότερης των 2.100 €/τ.μ (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009).
 • Nα έχουν καταταχθεί, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε κατηγορία ίσης ή χαμηλότερης της Δ.
 • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, ενώ οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες εισοδήματος.

Συγκεκριμένα:

Θα πρέπει κατά το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010), να έχουν:

 • Για την κυρίως ωφελούμενη κατηγορία (70% επιδότηση & 30% άτοκο δάνειο για 3 χρόνια) εισόδημα ατομικό κάτω των €12.000 ή οικογενειακό κάτω των €20.000.
 • Για τις δευτερευόντως ωφελούμενες κατηγορίες (35% επιδότηση & 65% άτοκο δάνειο για 3 χρόνια) εισόδημα ατομικό από €12.000 ώς και €40.000 ή οικογενειακό από €20.000 ώς και €60.000.
 • Η τρίτη κατηγορία αφορά δικαιούχους (15% επιδότηση & 85% άτοκο δάνειο για 3 χρόνια) εισόδημα ατομικό από €40.000 ως και €60.000, ενώ οικογενειακό από €60.000 ώς και €80.000.

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Να σημειωθεί ότι με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Οι εργασίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα προκύψουν κατόπιν μελέτης και συστάσεων Ενεργειακού Επιθεωρητή (το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου) και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 2. Ενδεικτικά, αναφέρεται η τοποθέτηση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων, διπλών υαλοπινάκων, αντικατάσταση εξώπορτας (σε μονοκατοικίες), κλπ.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος, στέγης και πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής θερμού νερού χρήσης. Εδώ μπορούν να ενταχθούν:
 • Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος λέβητα/καυστήρα, με καύση αερίου ή με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Εγκατάσταση αυτονομίας.
 • Εγκατάσταση αυτοματισμών λεβητοστασίου (συστήματα αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας).
 • Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €15.000 ανά ιδιοκτησία.

Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα €35.000 για εργασίες προϋπολογισμού €10.000, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους €6.500 και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό €3.500. Η δόση του δανείου του είναι περίπου €110, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου €80. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.